* * * این سایت به فروش میرسد برای خرید این سایت با شماره تماس 09128399961 تماس بگیرید

سیستم بازاریابی کاربران

ساده ترین راه کسب درآمد از طریق سیستم بازاریابی

10% کمسیون از تمام پرداخت های هر کاربری که به سایت معرفی میکنید، کمیسیون دریافت کنید.
50000 تومان حداقل برداشت هنگامی که موجودی تأیید شده شما به حداقل مبلغ برداشت رسید ، می توانید درخواست برداشت ارسال نمائید.

این سیستم چگونه کار می کند ؟

1. ثبت نام به سادگی برای یک حساب کاربری در سایت ما ثبت نام کنید.
2. اشتراک گذاری لینک خود شروع به تبلیغ لینک ارجاع اختصاصی خود کنید و کاربران جدیدی بیاورید.
3. شروع کسب درآمد هنگامی که کاربران ارجاع شده شما شروع به پرداخت کنند، شما نیز پولی دریافت خواهید کرد.
4. برداشت درآمد خود درخواست برداشت کنید و مبلغ بازاریابی خود را ارسال نمائید.

شروع به کسب درآمد کنید💰

یک حساب کاربری ایجاد کنید و فقط در چند دقیقه شروع کنید.

ثبت نام